La generació “beat”

Viatgem als any 50 per parlar de la generació beat. La societat està afectada per la depressió econòmica, la Segona Guerra Mundial i l’amenaça de la bomba atòmica. És llavors quan a Sant Francisco es comença a formar la generació beat, del provinent del terme anglès beten down (derrotat).

Què és la generació beat?
És un moviment social i literari que apareix de la ma de Jack Kerouac, Neal Cassidy, Allen Ginsberg i William S. Burroughs.
El terme arribà a utilitzar-se de tal manera, que el 1959 Jack Kerouac considerà necessari corregir públicament l'abús d'aquesta denominació en els mitjans de comunicació, ja que l'usaven amb les connotacions de "totalment vençut", o fracassat, o en el sentit de "ritme". Kerouac intentà mostrar el sentit correcte de beat tot suggerint-ne la relació amb paraules com "beatitud" i "beatífic", connexió que s'explicava perquè els ideals del moviment beat anaven lligats amb la consciència orientada a la comprensió del pensament oriental, cap a pràctiques de meditació, etc. Aquesta "redefinició" que Kerouac feia del mot pretenia orientar-lo cap a imatges simbòliques de l'estil de la derrota o foscor necessàries, precedents a l'obertura a la llum i la supressió de l'ego que porten a la il·luminació religiosa.